Ayisyen ak Kowona

Lane pase, pandan nou menm an Ayiti nou t ap jere koze peyi lòk nou, anpil lòt peyi te gentan ap fè fas ak yon fleyo san parèy. Sa pa t twò brennen nou paske pou nou se te zafè gwo peyi. Men sanzatann, nou aprann li komanse ap mache tipa tipa nan tout mond lan. Nou te kòmanse pè men nou te vle swiv avan nou kòmanse pran pekosyon yo te di nou pou n pran yo. Epi konsa, yon bon jou, 19 mas 2020, nou genyen premye ka kowona an Ayiti.

Premye reyaksyon nou pa t fin twò bèl, gen yon pòsyon moun ki te pran koulin yo ak chouk bwa yo pou yo t al kwape moun ki te deklare tèt li kòmkwa li ta kontamine vre. Sete yon pwofesè nan inivèsite leta. Anpe moun te kòmanse gen laperèz. Yo di se moun ki chita ap flannen nan peyi lòt bò dlo yo k ap ranmase maladi a pote ban nou jis kote nou ye a.

Peyi a te deja ap monte yon kalvè depi avan zafè kowona sa. Lè nou tande koze se jis Lachin kowona te sòti, nan yon tizòn yo rele Wouyang, se atò nou fache. Yon peyi k ap plede lòk depi plis pase kat mwa, epa sa nou te espere. Lamizè, grangou, chomay, te gentan gen plizyè nan nou ki te gentan pèdi travay nou akoz otèl ki te kòmanse fèmen, biznis ki te boule nan manifestasyon, pil patron ki kite peyi a paske yo pèdi kòb yo, kounyela pou yon maladi menm vin nan wèl nou. Nou pa menm bezwen pale de lopital, sa se koze gwo chabrak. Pa bò isit, e te nou konn bwè ak konpwès nou konn met sou tèt nou pou’n desann move san ak kòlè. Bon kounyela lè yo di nou yon maladi ki atake poumon lè nou pase men nou nan je nou, nan bouch nou ak nan nen nou, ki konpwès kap ka rache yon enfeksyon konsa?

Nou te kòmanse sispèk. Legliz, lekòl, restoran, klèb tout fèmen. Yon kouvrefe uitè nan wèl nou, medam granri yo mele. Gen koze nanpwen bouch, n ap chèche konvèti nou pa jwenn pastè, n ap chèche kouri kite peyi a pandan sa ki te lòt bò yo ap kouri tounen. Yo vin sòti yon nòt pou di Ayiti se yonn nan kat peyi ki poko gen maladi a, se atò moun ap kouri tounen. Nou frikat, nou pè. Nou pa gen apeti, bagay la koumanse anmè nan bouch nou, moun pa al kay moun. Se premye fwa n ap fè fas kare ak yon bagay nou paka wè men yo fè nou konnen li la. Tout moub se baboukèt, y ap mande si ou kwè nou ta vin mouri la atout nou deja fin pase tout pil tray sa yo. Nou kwape kolera, nou konbat kaze lèzo, tranblemanntè touye yon pakèt nan nou, se tray n ap pase sou tibout tè sa. Yo te menm di pral gen sounami, ala nou pa gen chans mezanmi. Se atò mizè a ap vin pi rèd. Nou pa konn ki sen pou n rele. N’ap swiv. Chak jou, yo sòti yon lis ki gen moun ki mouri, sa k enfekte ak sa k geri.

Epi blip, nou rete konsa nou pa pwoteje tèt nou ankò, nou pa konn kote kouvrefe pase, nou pa tande zafè baboukèt la ankò, n ap layite kò nou jan n pi pito, gen moun k ap di yo pa konn sa k t ap fè yo pè a la. Gen lòt ki di se te anmè ki sove yo, chak moun ap bay temwanyaj pa yo. Chofè kamyonèt yo rekòmanse kwense moun pil sou pil pi rèd ankò. Kanaval, bal, pwogram, festival, manifestasyon, tout reprann yon sèl kou, pandan gen peyi ki fenk kare konbat kowona.

Apre sa nou pa wè yo, nou la byen vivan, e kounyela n ap konn enpòtans lavi nou. Gen sa k pwofite konvèti, gen lòt ki kouri kite peyi a paske pwoblèm yo rekòmanse kote nou te kite yo a. Nou poko janm fin chape toujou. N ap konbat. Se Sentoma nou ye, se lè na wè n a kwè.

Genevieve Fleury


Votre commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l’aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l’aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s